Jak funkcjonuje ludzkie oko?

Niezbędnym elementem poznania genezy schorzeń narządu wzroku, jest uprzednie zapoznanie się z podstawowymi zasadami funkcjonowania układu optycznego oka.

W zdrowym, miarowym oku promienie świetlne kolejno przechodzą najpierw przez rogówkę, a następnie przez komorę przednią oka, soczewkę oraz tak zwane ciało szkliste. Zadaniem tych wszystkich poszczególnych wzrokowych "instytucji" jest koncentrowanie promieni słonecznych, które na ostatnim etapie widzenia, zostały odebrane przez siatkówkę. Rzecz jasna, oko nigdy nie odbiera światła w ten sam sposób, dlatego często mówi się o kącie widzenia. Ten z kolei, zależny jest od odległości obserwowanego przedmiotu.

Co to oznacza? Krótko mówiąc, gdy obserwujemy przedmiot znajdujący się w niedalekiej odległości, to oko w tym przypadku wykorzystuje więcej mocy układu skupiającego, która jest z kolei uwarunkowana jest działaniem soczewki i układu akomodacyjnego, jest on niezbędny do uelastyczniania soczewki. Proporcjonalnie zmienia się również liczba dioptrii. Jeśli wszystkie te procesy, przebiegają bez zakłóceń, to mamy do czynienia z okiem miarowym. W przypadku, gdy jeden lub kilka ośrodków nie spełnia swojej funkcji istnieje ryzyko wystąpienia tzw. wad refrakcji, co oznacza że obraz nie skupia się na siatkówce albo nie jest przez nią właściwie odbijany.

16 listopada 2015

Mirosław Antkowski

Okulista, specjalizujący się w leczeniu chorób oczu metodą laserową, Poznań.